euportal twitter euportal facebook

Razpis za nove člane na agenciji EFSA

28.5.2019 – Evropska komisija je objavila razpis za nove člane in članice upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane (EFSA). Upravni odbor sestavlja štirinajst članov, sedmim pa junija 2020 poteče mandat. Podrobnosti o razpisu so bile objavljene v Uradnem listu EU 24. maja 2019. Rok za prijavo je 19. julij 2019. Komisija bo seznam prijavljenih oseb poslala Svetu EU, ki bo nove člane imenoval po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Kandidati naj bi bili izbrani junija 2020, štiriletni mandat pa jim bo začel teči 1. julija 2022. Trajanje mandata je sicer odvisno tudi od morebitnih sprememb nove zakonodaje, ki naj bi bila potrjena poleti 2019.Evropska agencija za varnost hrane igra pomembno vlogo pri ocenjevanju tveganja varnosti hrane in krme v EU. Zagotavlja neodvisne znanstvene ocene in strokovno podporo pri oblikovanju evropske zakonodaje in politik na področjih, ki imajo lahko posreden ali neposreden vpliv na varnost hrane in krme, ukvarja pa se tudi z vprašanji, ki zadevajo zdravje in dobrobit živali ter zdravje rastlin. Prav tako svetuje glede zakonodajnih vidikov v zvezi s hrano in krmo, vključno z novimi živilskimi tehnologijami, kot so gensko spremenjeni organizmi. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>