euportal twitter euportal facebook

Spomladanska gospodarska napoved

Evropska komisija je objavila spomladansko gospodarsko napoved v kateri napoveduje nadaljnjo gospodarsko okrevanje in gospodarsko rast praktično v celotni Uniji (izjemi sta le Ciper in Hrvaška). Realna rast BDP naj bi v letu 2014 dosegla 1,6 % na območju celotne Unije in 1,2 % v Evro-območju. Še višja gospodarska rast se napoveduje letu 2015, in sicer 2 % za EU in 1,7 % v Evro-območju.

Gospodarsko rast naj bi spodbujala domača potrošnja, povečanje realnega dohodka pa spodbuja nizka inflacija in stabilizacija trga dela.  Inflacija v EU se bo gibala okoli 1 % letošnje leto in 1,5 % v 2015, v evro območju bo še nižja, 0,8 % 2014 in 1,2 % 2015. Počasi se bo začela zmanjševati tudi stopnja brezposelnost. Iz 10,8 % v letu 2013 naj bi padla na 10,5% v letu 2014 in na 10,1 % v letu 2015 v EU. V Evro -območju ostaja brezposelnost rahlo višja. Leta 2013 je bila 12 %, do leta 2015 pa naj bi padla na 11,4 %.

Tudi zadolženost držav se bo začela zmanjševati. Javno finančni primanjkljaj se bo v letu 2014 zmanjšal na okoli 2,5 % BDP, tako v EU-28, kot v Evro-območju. Razmerje med zadolženostjo in BDP bo še naraščalo in doseglo vrh v letu 2014 (90 % za EU in 96 % v Evro-območju) preden bo začelo padati v letu 2015.

Slovenija

Komisija je v svojem poročilu Sloveniji močno popravila oceno rasti BDP-ja za prihodnja leta. V letu 2014 naj bi se BDP povečal za 0,8 % (jesenska napoved Komisije je napovedovala padec BDP v višini 0,1 %) v letu 2015 pa še za dodatnih 1,4 %. K rasti BDP bosta največ prispevala domača potrošnja in neto izvoz. Stopnja brezposelnosti bo v letu 2014 ostala na enakem nivoju kot 2013 (10,1 %), leta 2015 pa naj bi stopnja padla na 9,8 %.  Javno finančni primanjkljaj (kot odstotek BDP), ki je bil leta 2013 zaradi dokapitalizacij bank daleč najvišji v EU (-14,7 %) bo do leta 2015 močno upadel, na -3,1%, kar pa je še vedno višje od povprečja EU ali Evro-območja. Razmerje med državnim dolgom in BDP bo do leta 2015 še naraščalo, iz 71,7 % v letu 2013 na 81,3 % v letu 2015, kar pa bo Slovenijo še vedno uvrstilo med države članice s podpovprečnim dolgom.

Vir:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-513_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring/si_en.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>