euportal twitter euportal facebook

The European Globalisation Adjustment Fund

Pred desetimi leti je začel delovati Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Ustanovljen je bil posebej za pomoč delavcem, ki so jih prizadela zaprtja tovarn ali nazadovanje nekaterih gospodarskih sektorjev. Države lahko za regije z visoko stopnjo brezposelnostjo mladih pod določenimi pogoji prejmejo podporo za mlade. Od ustanovitve leta 2007 je Komisija prejela 148 vlog za sofinanciranje iz 21 držav članic v skupnem znesku skoraj 600 milijonov evrov za podporo 138.888 presežnim delavcem in 2.944 osebam, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET). Slovenija enkrat zaprosila za podporo iz ESPG, in sicer leta 2010. Za 2554 odpuščenih delavcev Mure je prejela 2.247.940 evrov podpore. ESPG lahko sofinancira do 60 % stroškov ponovne vključitve presežnih delavcev na trg. Med upravičenimi ukrepi za sofinanciranje so na primer podpora pri iskanju zaposlitve, poklicno svetovanje, izobraževanje, usposabljanje in prekvalifikacija, mentorstvo, podjetništvo in ustanavljanje podjetij. V obdobju 2014–2020 ima ESPG vsako leto na voljo sredstva v višini približno 170 milijonov evrov. Več : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-443_sl.htm.

Vir: EC press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>