euportal twitter euportal facebook

Zimska gospodarska napoved Komisije

Evropska komisija je objavila zimsko gospodarsko napoved za države članice EU. Poročilo kaže, da se bo gospodarska rast vseh držav članic Evropske unije , prvič po letu 2007, dvignila. V letu  2015  pričakujejo, da naj bi se BDP povečal za 1,7 % v EU kot celoti in za 1,3% v evro območju. V letu 2016 pa naj bi letna rast dosegla 2,1% v EU in 1,9 % v Evro območju. Rast je v glavnem posledica okrepljenega domačega in tujega povpraševanja, akomodacijske monetarne politike ter na splošno nevtralne fiskalne naravnanosti.

Medtem, ko bodo vse države članice beležile gospodarsko rast, je potrebno opozoriti, da se bo trend povečanja razlik v gospodarski uspešnosti med državami nadaljeval. Komisija to predpisuje, med drugim, različnemu napredku pri razdolževanju bank in razlikam v javnem in zasebnem sektorju v državah članicah. V letu 2015 se tako pričakuje širok razpon stopenj ekonomske rasti držav članic, od 0,2 % na Hrvaškem do 3,5 % na Irskem.

Trend nizke inflacije se bo predvidoma nadaljeval. V večini držav članic je inflacija v decembru začasno postala negativna, predvsem zaradi strmega padca cen energentov. Inflacija v EU se bo po napovedih gibala okoli 0,2 % v letu 2015 in 1,4% v letu 2016. Inflacija v območju evra bo letos po napovedih -0,1 %, nato pa se bo v letu 2016 povečala na 1,3 %.

Tudi situacija na trgih dela se bo, po napovedih Komisije, proti koncu leta 2016 nekoliko izboljšala, vendar bo napovedana gospodarska rast še vedno prenizka, da bi zadostovala za znatno izboljšanje. Stopnja brezposelnosti se bo v letu 2015 znižala na 9,8 % v EU in na 11,2 % v evrskem območju.

Zniževanje javnofinančnih primanjkljajev se bo kljub nevtralni fiskalni politiki nadaljevalo. Komisija pričakuje znižanje javnofinančnega primanjkljaja v EU na 2,6 % v letu 2015 in na 2,2 % v letu 2016, iz 3,0 % v letu 2014. V območju evra naj bi se javnofinančni primanjkljaj tako znižal na 2,2% v letu 2015 in na 1,9 % v letu 2016. Razmerje med dolgom in BDP v EU se je v letu 2014 povečal na 88,4% in s tem dosegel vrh, za evrsko območje pa se pričakuje, da bo vrh dosežen leta 2015 z 94,4 %.

Za Slovenijo poročilo kaže visoko rast BDP. Po 2,6 % rasti BDP v letu 2014, Komisija napoveduje rast v višini 1,8 % za letu 2015 in nadaljnjo rast v višini 2,3% v letu 2016. Brezposelnost naj bi se počasi nižala, na 8,9 % v letu 2016 iz 9,8 % v letu 2014. Javni primanjkljaj bo v letu 2016 predvidoma znašal 2,8 %, medtem ko je v letu 2014 znašal še 5,4%. Bruto javni dolg pa se bo v letu 2015 še rahlo zvišal na 83,0 % iz  82,2 % v letu 2014, preden naj bi se znižal na 81,8% v letu 2016.

Komisija v poročilu tudi ugotavlja, da se je »splošna  negotovost obstoječih gospodarskih obetov povečala. Negativna tveganja so se okrepila, medtem ko so se pojavili tudi novi pozitivni dejavniki. Vzrok za to so geopolitične napetosti, ponovne nestanovitnosti na finančnih trgih v okviru različnih monetarnih politik v večjih gospodarstvih ter nepopolno izvajanje strukturnih reform. «

Viri:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4085_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_winter_forecast_en.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>