euportal twitter euportal facebook

Program LIFE:280 milijonov evrov EU za projekte na področju okolja, narave in podnebnih ukrepov

EC logo

16,11,2020 – Evropska komisija je odobrila več kot 280 milijonov evrov iz proračuna EU za 120 novih projektov iz programa LIFE. Ta sredstva EU bodo sprostila naložbe v skupni vrednosti skoraj 590 milijonov evrov za pomoč pri doseganju ambicioznih ciljev teh projektov na področju okolja, narave in podnebnih ukrepov. To je 37-odstotno povečanje v primerjavi [...]

Preberi cel članek

Podnebno nevtralno gospodarstvo: energetski sistem in čisti vodik

circular economy

8.7.2020 – Evropa mora za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050 preoblikovati svoj energetski sistem, ki je odgovoren za 75 % njenih emisij toplogrednih plinov. Z namenom povečanja učinkovitosti in povezanosti energetskega sektorja sta bili danes sprejeti strategiji EU za povezovanje energetskega sistema in za vodik. Strategiji sta nov program naložb za čisto energijo v [...]

Preberi cel članek

Javno posvetovanje o Evropskem podnebnem dogovoru

4.3.2020 – Evropska komisija je danes predstavila predlog evropskih podnebnih pravil in začela posvetovanje o evropskem podnebnem paktu. Z evropskimi podnebnimi pravili se politična zaveza EU, da bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost, spreminja v pravno zavezujoč cilj. Institucije EU in države članice so skupaj dolžne sprejeti potrebne ukrepe za izpolnitev cilja na ravni [...]

Preberi cel članek

Podnebna konferenca v Marakešu

France Climate Countdown Carbon Footprint

V petek, 18. novembra 2016, se je v Marakešu v Maroku končala podnebna konferenca ZN (COP22), na kateri je skoraj 200 sodelujočih držav sprejelo konkretne ukrepe za uresničevanje pariškega podnebnega sporazuma, ki je začel veljati 4. novembra letos. Evropska unija je med dvotedensko konferenco napovedala več ukrepov. Nemčija bo pobudi za zavarovanje podnebnega tveganja (InsuResilience) [...]

Preberi cel članek

Zaveza k sporazumu na svetovni dan Zemlje

France Climate Countdown Carbon Footprint

22 aprila se je 155 državin tudi EU na sedežu Združenih narodov v New Yorku zavezalo za uresničevanje sporazuma Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. S podpisom mora vsaka država predložiti tudi načrt za ukrepe za učinkovitost sporazuma. Ta postopek ima veliko različnih oblik, odvisno od notranjih praksah vsake države.Stopil bo v veljavo, ko bo 55% [...]

Preberi cel članek

Nov zavezujoč klimatski dogovor

vir: European Union

V Parizu je med 30. novembrom in 11. decembrom potekalo 21. zasedanje Konference pogodbenic (COP 21) Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) ter 11. zasedanje Konference pogodbenic kot sestanek pogodbenic Kjotskega protokola (CMP 11).  Evropsko unijo je na vrhu predstavljal Donald Tusk, predsednik sveta EU. Na klimatskem vrhu je bil sprejet nov svetovni [...]

Preberi cel članek