euportal twitter euportal facebook

Komisija poziva k ukrepanju za odpravo trgovine z ljudmi

human trafficking

4.12.2018 – Evropska komisija je danes predstavila drugo poročilo o napredku v boju proti trgovini z ljudmi in pozvala k nadaljnjemu ukrepanju za njeno odpravo. Iz poročila je razvidno, da je bilo v letih 2015–2016 v EU 20.532 moških, žensk in otrok registriranih kot žrtve trgovine z ljudmi. Vendar je dejansko število verjetno znatno večje, [...]

Preberi cel članek

Poročilo 2018 – pregled zdravstva

mental health1

22.11.2018 - Evropska komisija in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) sta danes objavili skupno poročilo: Pregled zdravstva: Evropa 2018. Poročilo kaže, da se je stalno podaljševanje pričakovane življenjske dobe upočasnilo in da še vedno obstajajo velike razlike med državami in znotraj njih, pri čemer so zlasti zapostavljene osebe z nizko stopnjo izobrazbe. Komisija in [...]

Preberi cel članek

Svetovni dan hrane 2018: Poročilo “Kako zdravo se prehranjujemo Slovenci”

zdravstvene navade Slovencev

15.10.2018 – Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo (FAO) v najnovejšem poročilu ugotavlja, da po obdobju upadanja svetovne lakote, ta sedaj ponovno narašča. Danes več kot 820 milijonov ljudi trpi zaradi kronične podhranjenosti. Povečini prihajajo iz držav v razvoju, kjer živijo v ruralnem območju. V teh predelih predstavlja kmetijstvo glavno gospodarsko gonilo države. S primernimi [...]

Preberi cel članek

Kolektivne pogodbe ali ne?

money deficit

15.10.2018 – Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound je objavila poročilo o plačah, dogovorjenih po kolektivnih pogodbah. Agencija ugotavlja, da so se plače po kolektivnih pogodbah, ki so rezultat pogajanj med sindikati in združenji delodajalcev, očitno znašle na razpotju. Čedalje večji plačni odmik med kolektivno dogovorjenimi plačami in dejanskimi kompenzacijami ob upoštevanju [...]

Preberi cel članek

2018 poročilo Evropskega fiskalnega odbora

Slovenski euro

11.10.2018 – Evropski fiskalni odbor je objavil drugo letno poročilo o izvajanju fiskalnega okvira EU v letu 2017. Poročilo vsebuje celovito in neodvisno oceno izvajanja pakta za stabilnost in rast leta 2017, pri čemer izpostavlja pozitivni in negativni razvoj ter možnosti za izboljšanje. Odbor pozdravlja ponovno rahlo fiskalno konsolidacijo v evrskem območju kot celoti, obžaluje pa, [...]

Preberi cel članek

Poročilo o omejitvi globalnega segrevanja

France Climate Countdown Carbon Footprint

8.10.2018 – Evropska komisija je pozdravila poročilo Združenih narodov o podnebnih spremembah glede omejitve globalnega segrevanja na 1,5 °C. Poročilo o vplivih globalnega segrevanja za 1,5 °C nad predindustrijsko ravnijo in povezanih globalnih usmeritvah glede emisij toplogrednih plinov, ki ga je pripravil Medvladni forum za podnebne spremembe (IPCC), vsebuje trdno znanstveno osnovo, ki bo v pomoč zakonodajalcem [...]

Preberi cel članek

Letno poročilo o trgovinski zaščiti

fair trade 2

31.7.2018 – Evropska komisija je danes objavila letno poročilo o ukrepih trgovinske zaščite. V njem pojasnjuje, kako je leta 2017 uporabila svoje protidampinške in protisubvencijske ukrepe za zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev za evropska podjetja v skladu z zahtevami Svetovne trgovinske organizacije. Število novih preiskav je ostalo visoko, na podobni ravni kot leta 2016, število preiskav [...]

Preberi cel članek

Študija o produktivnosti v slovenskih podjetjih

Bled

29.3.2018 – Evropska komisija je objavila študijo o produktivnosti slovenskih podjetij, ki jo je generalni direktorat Evropske komisije za gospodarske in finančne zadeve pripravil v sodelovanju s profesorjema Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani Polono Domadenik in Denisom Marinškom ter glavnim analitikom Gospodarske zbornice Slovenije Bojanom Ivancem. Študija analizira razlike v produktivnosti med slovenskimi podjetji v [...]

Preberi cel članek

Evropsko poročilo o digitalnem napredku

??????????????????

16.5.2017 – Nedavno objavljeno Poročilo o digitalnem napredku Evrope kaže, da je Slovenija v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2017 (DESI) napredovala na 17. mesto in spada v skupino srednje uspešnih držav. Slovenija je dosegla znaten napredek pri vključevanju digitalnih tehnologij v podjetjih, s čimer se je umestila nad povprečje EU. Izboljšala so [...]

Preberi cel članek

Študija medjska pismenost

media_literacy_2016_19667

Evropski avdiovizualni observatorij je po naročilu Evropske komisije opravil študijo o medijski pismenosti v Evropi, v kateri je analiziral ukrepe v Evropski uniji za spodbujanje kritične presoje in razumevanja množičnih medijev. Gre za prvi takšen pregled področja v Evropi, ki vsebuje natančne analize glavnih trendov na podlagi 547 izbranih projektov. Avtorji ugotavljajo, da prevladujejo pobude [...]

Preberi cel članek

EU v 2016

eu REPORT

Evropska komisija je 15. marca objavila splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije 2016. Poročilo vsebuje pregled vseh glavnih dogodkov, pobud in odločitev EU v letu 2016 ter dopolnjuje belo knjigo o prihodnosti Evrope. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je ob tem povedal, da si EU zdaj ne sme prizadevati zgolj za prilagajanje spremembam v svetu, [...]

Preberi cel članek

EC o premestitvah migrantov

Frontex image

Evropska komisija je 8. 2 . 2017 objavila deveto poročilo o napredku v okviru programov EU za nujno premestitev in preselitev, v katerem ocenjuje ukrepe, sprejete po 8. decembru 2016. Države članice so v tem obdobju okrepile preselitve iz tretjih držav in doslej omogočile varno in zakonito pot v Evropo 13.968 osebam. V zvezi s [...]

Preberi cel članek

Evropski načrt za obvladovanje migracij

vir: globalnation.inquirer.net

Evropska komisija je pred zasedanjem Evropskega sveta naslednji teden predstavila poročila o izvajanju prednostnih nalog v okviru evropske agende za migracije ter opozorila na ukrepe, ki so nujni za ponovno vzpostavitev nadzora nad situacijo. Danes predstavljeni sveženj med drugim sestavljajo splošno poročilo ter posamična poročila o izvajanju prednostnih nalog v Grčiji, Italiji in na Zahodnem [...]

Preberi cel članek

Poročilo EBRD za 2013 (EN)

EBRD transition report 2013

“Letošnje Poročilo pojasnjuje, zakaj so se nekatere države ” zagozdil “ in počasi ali sploh ne sprejemajo reform. Hkrati tudi tudi nakaže pot iz težav.“ Erik Berglof http://tr.ebrd.com/tr13/en/home/1/foreword

Preberi cel članek