euportal twitter euportal facebook

Komisija namenila 25 milijonov evrov za EASO

Evropska komisija je Evropskemu azilnemu podpornemu uradu (EASO) 24. maja namenila 25 milijonov evrov za okrepitev podpore grškim organom. Dodatna sredstva, zagotovljena iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF), bodo omogočila napotitev dodatnih strokovnjakov iz držav članic in zagotovitev tolmačev ter vzpostavitev mobilnih uradov EASO v žariščnih točkah za pospešitev azilnih postopkov. Danes napovedana pomoč je del načrta za odzivanje na izredne razmere, ki so ga pripravili Evropska komisija, grški organi in drugi deležniki za obvladovanje trenutne humanitarne situacije na terenu in izvajanje določil izjave EU-Turčija z 18. marca. Od začetka leta 2015 je Komisija dodelila 262 milijonov evrov nujne pomoči za podporo grškim organom, agencijam EU ter mednarodnim in nevladnim organizacijam v Grčiji. Nujna pomoč dopolnjuje 509 milijonov evrov podpore, ki jo je Grčija že prejela v okviru nacionalnih programov za obdobje 2014–2020 (294,5 milijonov evrov iz AMIF-a in 214,7 milijonov evrov iz ISF-ja). Več : http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-1899_en.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>