euportal twitter euportal facebook

Marakeški sporazum

16.11.2018 – Sporazum o migracijah, ki ga trenutno pripravljajo v okviru Združenih narodov predstavlja sredstvo pritiska na zahodne države, ki se skriva pod krinko dobrega občutka,trdi zgodovinar prava. Končno različico dokumenta z naslovom “Globalni dogovor Združenih narodov o varnih, pravilnih in redni migraciji” naj bi sprejel na medvladni konferenci, ki bo 10. in 11. decembra v Marakešu v Maroku. Zamisel tega besedila je, da se bo migracija neizogibno še povečevala, zato ji moramo zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje in opustiti pristop z obrambo. Dokument določa 23 ciljev, ki so jih umestili na dveh glavnih oseh: zagotavljanje večje varnosti migrantov in zagotavljanje, da so dobrodošli, če se jih še več naseli. Ne gre za dogovor kljub zavajajočemu izrazu “dogovor”.  Za države ne bo pravno zavezujoč, vendar pa bodo njegova priporočila sredstvo pritiska na vladne politike priseljevanja. Predstavlja tudi podlago za nadaljnji razvoj obvezujočih standardov. Na prvi pogled  ”dogovor” daje vtis intelektualne poštenosti. Priseljevanje nja bi se razširilo s čustvenega področja in  postalo javna razprava, ki  temelji izključno na dejstvih in podatkih. “Sporazum” potrjuje  zavezanost svobodi izražanja, odprto in svobodno razpravo. Toda čudno je, da mora ta razprava nujno ” usmerjati javnosti, da upošteva pozitivne učinke varne, urejene in regulirane migracije”. To pomeni, da “sporazum” postavlja uradno resnico: migracija je po definiciji koristna za vse  deležnike. Torej, razprava ni svobodna. Več: tukaj

Vir: Le Figaro, Paris, November 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>