euportal twitter euportal facebook

Odprava pomanjkljivosti na področju ribolova na Tajskem

8.1.2019 – Evropska komisija je Tajsko črtala s seznama “opozorjenih držav”, saj je ta po njenem mnenju uspešno odpravila pomanjkljivosti v pravnem in upravnem sistemu na področju ribištva. Komisija je preklicala tako imenovani “rumeni karton”, ki je za državo veljal od aprila 2015 kot opozorilo EU, da v tem obdobju ni bila dovolj učinkovita pri obravnavanju nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova. Tajska je spremenila svoj pravni okvir na področju ribištva in ga uskladila z instrumenti mednarodnega pomorskega prava. Okrepila je skladnost z obveznostmi, ki jih ima kot obalna država ter država zastave, pristanišča in trga. Prav tako je v svojo zakonodajo vključila jasne opredelitve pojmov ter vzpostavila odvračilni režim sankcij. Okrepila je tudi mehanizme za nadzor nad nacionalno ribiško floto ter svoje sisteme spremljanja in nadzora. Z današnjim sklepom bo odpravljen prvi korak postopka, ki bi lahko privedel do popolne prepovedi uvoza proizvodov morskega ribištva v EU. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>