euportal twitter euportal facebook

Predlog za potovanje s potrdili o cepljenju

17.3.2021 – Evropska komisija je za olajšanje varnega prostega gibanja znotraj EU med pandemijo COVID-19 danes predlagala uvedbo digitalnega zelenega potrdila. To potrdilo bo dokazovalo, da je bila oseba cepljena proti COVID-19, da je prejela negativen rezultat testa ali pa da je prebolela COVID-19. Potrdilo bo brezplačno in bo na voljo v elektronski ali papirni različici. Imelo bo kodo QR za zagotovitev varnosti in verodostojnosti potrdila. Komisija bo vzpostavila skupni portal, ki bo omogočal preverjanje potrdil po vsej EU, države članice pa bo podprla pri tehnični izvedbi potrdil. Države članice bodo še naprej odločale, katere izjeme od javnozdravstvenih omejitev se lahko uporabljajo za potnike, vendar bodo morale izjeme uporabljati za vse imetnike takega potrdila enako. Sistem digitalnega zelenega potrdila je začasni ukrep in se bo prenehal uporabljati, ko bo Svetovna zdravstvena organizacija razglasila konec izrednih mednarodnih zdravstvenih razmer zaradi pandemije. Predlog morata sedaj prejeti Evropski parlament in Svet.

Najnovejše informacije o ukrepih v zvezi s koronavirusom in omejitvah potovanj, ki so jih predložile države članice, so na voljo na platformi Re-open EU. Več: tukaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>