euportal twitter euportal facebook

Rezultati Eurobarometra

Vsak šesti državljan v EU se počuti Evropejca in želi izvedeti več o svojih pravicah, je pokazala zadnja raziskava Eurobarometra, vendar pa se hkrati manj kot polovica državljanov EU (46 %) tudi zaveda svojih pravic. Prosti pretok oseb, dobrin in storitev v EU (56%) in mir med državami članicami EU (53%), so še vedno najbolj pozitivni dosežki EU. Le-te omenja več kot polovica vprašanih in so se povečali od jeseni 2012.Zaupanje v politične institucije se še naprej zmanjšuje, čeprav je zaupanje v Evropsko unijo večje kot v nacionalne institucije. Zaupanje v Evropsko unijo je padlo na raven iz pomladi 2012 (EB77). Raven zaupanja je še vedno višja od ravni zaupanja v nacionalne vlade (25%) in parlamentov (26%), kjer je zaznati rahel padec.Več kot dve tretjini Evropejcev pravi, da njihov glas ne šteje v EU (67%). To mnenje je najbolj razširjeno v Grčiji (89%) in na Cipru (89%), vendar je pogosto tudi na Portugalskem (81%), v Italiji (78%) in v Španiji (77%). Petim državam na jugu EU sta se pridružili Češka (81%) in Estonija (77%). V treh državah večina prebivalstva meni, da njihov glas šteje v EU: Danska (56%), Hrvaška (48% proti 45%) in Malta (45% proti 43%).Medtem ko je več kot dve tretjini Evropejcev meni, da njihov glas ne šteje v EU, se enak delež strinja, da ima EU vpliv v svetu (67% proti 27% ki se ne strinjajo s to trditvijo).Podoba EU je stabilna. 39% Evropejcev ima nevtralno podobo EU30% pozitivno, 29% negativno.
Trend na vprašanja o prihodnosti Evropske unije, kaže, da je skoraj polovica Evropejcev optimističnih (49%), medtem ko so 46% pesimističnih. Ti rezultati so od jeseni leta 2012 (50% optimistični, v primerjavi z 45% pesimistični), skoraj nespremenjeni.
V 19 državah, večina vprašanih pravi, da so optimistični glede prihodnosti EU, na Danskem (72%), v Estoniji (64%), v Litvi (64%), na Malti (63%) in na Poljskem (63%). Na drugem koncu lestvice, je večina pesimističnih v devetih državah zlasti na Portugalskem (67%), Cipru (69%) in Grčiji (69%).
Le 26% Evropejcev meni, da je stanje njihovega nacionalnega gospodarstva “zelo” ali “dokaj” dobro. Dojemanje trenutnega stanja nacionalnega gospodarstva se zelo razlikujejo med državami članicami EU. Na Švedskem, v Nemčiji in Luksemburgu tri četrtine ali več meni, da je gospodarski položaj njihove države dober. Šest držav članic, v katerih se manj kot 5% vprašanih strinjaja so: Grčija in Španija in so sedaj tudi Slovenija, Portugalska, Bolgarija in Ciper. V štirih državah članicah,:Romuniji, Irski, Italiji in Franciji, pa se manj kot 10% vprašanih strinja s to trditvijo. Razkorak med državami, kjer je nacionalna gospodarska situacija videti v pozitivni luči in tistimi, pri katerih se ne,se povečuje.
Brezposelnost še naprej najbolj skrbi Evropejce na nacionalni ravni. Sledijo tri druge gospodarske zadeve: gospodarska rast (33%), rast cen (20%) in javni dolg (15%). Skrb zaradi priseljevanje je narasla za 2-točki, na 10%. Več kot dve tretjini Evropejcev meni, da je pomembno: “…podporati gospodarstvo, kiuporablja manj naravnih virov in oddaja manj emisij toplogrednih plinov “(73%) in ” vzpodbujati industrijo , da bo bolj konkurenčna s spodbujanjem podjetništva in razvoja novih znanj in spretnosti “(70%) in” povečati kakovost in privlačnost višješolskega EU izobraževalnega sistema “(69%).
Hierarhija akterjev za učinkovito ukrepanje proti učinkom gospodarske in finančne krize je nespremenjena že od jeseni 2012, a se je zmanjšala za 1-točko, kljub temu pa je EU še vedno najprimernejši igralec.
Evropski državljani še vedno menijo, da Evropska unija gre “v pravo smer” za izhod iz krize in se pravilno sooča z novimi svetovnimi izzivi (42%, +1 odstotna točka od jeseni 2012). Trije Evropejci od desetih menijo, da EU gre v napačno smer (30%).Občutek, da EU gre v pravo smer, je še vedno bolj razširjen zunaj evroobmočja (50% proti 26%) kot znotraj njega (37% proti 32%).
V Sloveniji je zaznati več pesimizma od povprečja EU. V Sloveniji je 46% pesimističnih o prihodnosti EU in 49% optimističnih. Kar 64 % vprašanih meni, da se bodo v naslednjem letu dni gospodarske razmere v državi poslabšale (tako meni skupno 34 % vprašanih v EU), 39 % vprašanih pa pričakuje tudi poslabšanje za celotno EU (32 % v EU). Pesimizem glede vpliva krize na zaposlovanje v EU na splošno postopoma izginja, v Sloveniji pa 73 % vprašanih meni, da najhujša kriza šele prihaja . Pred nami so prebivalci Cipra (83%), Francozi in Grki pa za nami z 68 %.
49% Slovencev skrbi nezaposlenost, 56% pa slaba ekonomska situacija.
93% ne zaupa nacionalnemu parlamentu in 87% ne zaupa slovenski vladi.
Viri: http://ec.europa.eu/slovenija/

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_first_en.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>