euportal twitter euportal facebook

EvropskI sistem inovacijskih kazalnikov za leto 2021

21.6.2021 – Podatki evropskega sistema inovacijskih kazalnikov za leto 2021 kažejo, da se inovacijska uspešnost EU še naprej izboljšuje. Od leta 2014 se je uspešnost EU na področju inovacij v povprečju izboljšala za 12,5 %. Še naprej je mogoče zaznati zbliževanje med državami članicami oziroma čedalje manjše razlike v inovacijski uspešnosti med bolj razvitimi in manj razvitimi državami. Kot kažejo podatki regionalnega sistema inovacijskih kazalnikov je ta trend mogoče zaznati tudi na ravni regij EU. Primerjava na svetovni ravni kaže, da se je EU odrezala bolje od Kitajske, Brazilije, Južne Afrike, Rusije in Indije, zaostaja pa v primerjavi  z Južno Korejo, Kanado, Avstralijo, ZDA in Japonsko. Države članice se na podlagi svoji rezultatov uvrščajo v štiri skupine uspešnosti: vodilne inovatorke, močne inovatorke, zmerne inovatorke in nastajajoče inovatorke. Švedska je še vedno vodilna inovatorka. Sledijo ji Finska, Danska in Belgija. Slovenija je uvrščena v skupino zmernih inovatork. Letošnji evropski sistem inovacijskih kazalnikov temelji na spremenjenem okvirju, ki vključuje nove kazalnike o digitalizaciji in okoljski trajnosti, s čimer je sistem bolj usklajen s prednostnimi nalogami EU.Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>