euportal twitter euportal facebook

Javno posvetovanje o evropskem pristopu k mikrokvalifikacijam

21.4.2021 – Evropska komisija je začela javno posvetovanje o evropskem pristopu k mikrokvalifikacijam za vseživljenjsko učenje in zaposljivost. Mikrokvalifikacije so dokazi učnih rezultatov, ki jih je učeči se pridobil na podlagi kratke, pregledno ocenjene učne izkušnje. Omogočajo ciljno pridobivanje spretnosti in kompetenc, pri čemer pa ne nadomeščajo tradicionalnih kvalifikacij. V Evropi mora namreč vse več ljudi posodabljati svoje znanje, spretnosti in kompetence, da bi zapolnili vrzel med svojo formalno izobrazbo ter potrebami trga dela in družbe. Izpopolnjevanje ali prekvalificiranje ter ohranjanje in pridobivanje kompetenc omogočajo udeležbo v družbi ter zagotavljajo uspešno osebno, socialno in poklicno življenje. Namen pobude je oblikovati skupno opredelitev in evropske standarde kakovosti, preglednosti, čezmejne primerljivosti, priznavanja in prenosljivosti mikrokvalifikacij. V posvetovanju lahko prek izpolnitve vprašalnika sodelujete do 13. julija letos. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>