euportal twitter euportal facebook

Junijske kršitve EU zakonodaje tokrat brez Slovenije

Evropska komisija v današnjem rednem mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti iz zakonodaje EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile, da se zakonodaja EU ustrezno uporablja v korist državljanov in podjetij. Komisija je danes poslala 3 uradne opomine in 11 obrazloženih mnenj, 5 zadev pa je predložila Sodišču Evropske unije. Komisija je poleg tega zaključila še 44 zadev, pri katerih je z državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni bilo treba nadaljevati. Danes sprejeti ukrepi se ne nanašajo na Slovenijo. Več : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2097_en.htm

Vir : EC press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>