euportal twitter euportal facebook

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino v celoti stopil v veljavo

1.9.2017-Danes je začel veljati pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino. Sporazum je temelj za približevanje Ukrajine k Evropski uniji; spodbuja globlje politične in močnejše gospodarske vezi ter spoštovanje skupnih evropskih vrednot. V njegov sklop sodi tudi poglobljeno in celovito območje proste trgovine (DCFTA), ki zagotavlja okvir za modernizacijo trgovinskih odnosov in gospodarskega razvoja Ukrajine ob odpiranju trgov ter uskladitvi ukrajinskih zakonov, standardov in predpisov s pravili EU in mednarodnimi standardi. DCFTA sicer velja že od 1. januarja 2016. Ukrajinskim podjetjem omogoča stabilen in predvidljiv preferenčni dostop do največjega trga na svetu z več kot pol milijarde potrošnikov, evropska podjetja pa lažje dostopajo do ukrajinskega trga ter sklepajo posle z ukrajinskimi dobavitelji in partnerji. Ob današnji polni uveljavitvi pridružitvenega sporazuma je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker dejal, da je ta mejnik razlog za veselje in praznovanje na evropskem kontinentu ter se zahvalil vsem, ki so to omogočili – Ukrajincem, ki so vztrajali na trgu Maidan in vsem, ki se trudijo za reformo države in spremembe na bolje. Evropska unija odločno podpira neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine, ter vse skozi podpira ambiciozna prizadevanja ukrajinskih oblasti za reformo institucij in gospodarstva, kar bi sprostilo celoten potencial pridružitvenega sporazuma in vse možne koristi za ukrajinsko ljudstvo. S podpisom pridružitvenega sporazuma se je Ukrajina zavezala k izvajanju strukturnih reform na področjih demokracije, človekovih pravic, pravne države, dobrega upravljanja, trgovine in trajnostnega razvoja. V pridružitvenem sporazumu je predvideno tudi okrepljeno sodelovanje na področju varstva okolja, socialnega razvoja in zaščite, prometa, varstva potrošnikov, enakih možnosti, izobraževanja, mladine in kulture, industrije in energije. Začetek veljavnosti sporazuma daje nov zagon sodelovanju na področjih, kot so zunanja in varnostna politika, pravosodje, obdavčenje, upravljanje javnih financ, znanost in tehnologija, izobraževanje in digitalna tehnologija. Pridružitveni sporazum je bil sklenjen med letoma 2007 in 2011 ter podpisan 21. marca in 27. junija 2014. Deli sporazuma so se začasno uporabljali od 1. novembra 2014 in 1. januarja 2016 za DCFTA.Več:tukaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>