euportal twitter euportal facebook

Sporočilo o davčni politiki

18.5.2021 – Evropska komisija je sprejela sporočilo o obdavčitvi podjetij za 21. stoletje, da bi spodbudila trden, učinkovit in pravičen sistem obdavčitve podjetij v Evropski uniji. V njem sta predstavljeni dolgoročna in kratkoročna vizija za podporo okrevanju Evrope po pandemiji COVID-19 in zagotovitev ustreznih javnih prihodkov v prihodnjih letih. Komisija bo tako do leta 2023 predstavila nov okvir za obdavčitev podjetij v EU, ki bo zmanjšal upravno breme, odstranil davčne ovire in ustvaril podjetjem prijazno okolje na enotnem trgu. V sporočilu je opredeljena tudi davčna agenda za naslednji dve leti z ukrepi, ki spodbujajo produktivne naložbe in podjetništvo, bolje ščitijo nacionalne prihodke ter podpirajo zeleni in digitalni prehod. Več: tukaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>