euportal twitter euportal facebook

Pomoč Ukrajini potrjena tudi v Svetu EU

31. marca je Svet Evropske unije končno odobril predlog Komisije za novo makrofinančno pomoč (MFP) za Ukrajino. Odobritev Sveta je prišla le nekaj dni po odobritvi v Evropskem parlamentu 25. marca. Ta dva soglasja sta bila potrebna za izplačilo do 1,8 milijarde evrov v srednjeročnih posojilih za leta 2015 (1,2 milijarde evrov) in 2016 (€ 600 milijonov evrov).

Komisija je prav tako odločila, da bo še ta mesec izplačala delni znesek v višini 250 milijonov evrov pod MFP-1. Nov MFP dodatno povečuje sredstva, ki jih EU že prispeva prek pogodbe o izgradnji države (State Building contract) v smislu humanitarne in tehnične pomoči ter v smislu projektne pomoči. V teku leta 2014 je Komisija izplačala  1.36 milijarde evrov za podporo Ukrajini v okviru obstoječih programov MFP.

Komisija je sicer nov MFP v skupni vrednosti 1,8 milijarde evrov predložila že 8. januarja. Po mnenju Komisije bodo sredstva iz MFP namenjena za gospodarsko in finančno pomoč Ukrajini, ki se sooča s kritičnimi izzivi, kot sta šibka plačilna bilanca in težke fiskalne razmere. Namen pomoči pa je tudi ta, da bi novi, reformno usmerjeni vladi, uspelo okrepiti državo in se soočiti z gospodarskimi in političnimi izzivi.

Da bi lažje obvladovali akutno situacijo, ki je posledica razmer v Ukrajini,  je Komisija tudi že ustanovila podporno skupino za Ukrajino. Podporna skupina združuje in usklajuje vire in strokovno znanje Evropske komisije, ne samo za spremljanje, temveč tudi za pomoč Ukrajini pri izvajanju pridružitvenega sporazuma in, najpomembneje, pri izvedbi globokih in sistemskih reform, katere bodo potrebne, če želi država dobiti največ koristi od tesnejšega odnosa z Evropsko unijo. To je tudi prvič, da je bila podporna skupina ustanovljena za državo zunaj meja EU.

Viri:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-4736_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3920_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3020_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4696_en.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>