euportal twitter euportal facebook

Trgovinski sporazum med EU in Ukrajino

S 1.1.2016 je stopil v veljavo DCFTA prostotrgovinski sporazum med Ukrajino in Evropsko unijo, ki predstavlja del pridružitvenega sporazuma, ki je bil podpisan že novembra 2014.

Uvedba DCFTA kot dela pridružitvenega sporazuma med Ukrajino in EU predstavlja pomemben mejnik bilateralnih odnosov, kot tudi pomembne gospodarske koristi za obe strani. Ukrajinsko gospodarstvo je s tem dobilo stabilen in preferenčni dostop na trg s 500 milijoni kupcev, gospodarstvo EU pa lahko neovirano dostopa do ukrajinskega trga.

Sporazum bo tako prispeval k modernizaciji in divertizifikaciji ukrajinske ekonomije z ambicioznim ciljem približevanja Ukrajine pravu EU na področjih, kot so konkurenca, zaščita intelektualnih pravic, državna preskrba in bo tako ustvaril prostor za dodatne reforme, povezane z bojem proti korupciji. Sporazum zato predstavlja priložnost za Ukrajino, da izboljša klimo v gospodarstvu in privabi tuje investicije ter se bolje integrira v svetovno ekonomijo. Za popolno implementacijo sporazuma je predvidenih nekaj let, saj predvideva postopno pravno prilagoditev in čas za vse deležnike, da se prilagodijo novim razmeram.

Komisar Malmstroem je v svojem komentarju izrazil zaupanje v obete Ukrajine: »Z vstopom v veljavo tega trgovinskega sporazuma, s prvim januarjem 2016, se ponujajo Ukrajini edinstvene priložnosti za stabilizacijo, diverzifikacijo in razvoj ekonomije, ki bo koristila vsem njenim državljanom. S pomočjo EU bodo lahko ukrajinska majhna in srednja podjetja dobila nove priložnosti za rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Pridobilo bo tudi EU gospodarstvo z lažjim dostopom do trga s 45 milijoni ljudi. Sprememba se ne bo zgodila čez noč, saj sta nujna delo in investicije. Postopno bo DCFTA prispeval k gospodarsko cvetoči Ukrajini in močnejši ekonomski integraciji z EU.«

Izvoz držav članic EU v Ukrajino  znaša 17 milijard evrov, obratno pa ukrajinski izvoz v EU predstavlja 14 milijonov evrov. EU v Ukrajino največ izvaža mehanizacijo in gospodinjske aparate, strojno opremo, kemične preparate in proizvodne dobrine. Ukrajinski večinski izvoz je sestavljen iz kovin, zelenjave, mineralov, mehanizacije in gospodinjskih pripomočkov.

Vir:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6398_en.htm?locale=en

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>